Om Aejlies

Aejlies – samiskt centrum i Tärnaby är en mångfacetterad, innehållsrik och flexibel samtida samisk kulturinstitution som ligger mitt i samiskt kärnområde.

Vi är ett kulturcentrum och samiskt museum under utveckling, genomsyrat av samisk norm. Aejlies är en mötesplats, ett rum för kunskap, ett samiskt museum, ett konstresidens, ett showroom och en kreativ nod för skapande.

Aejlies har etablerats i egna lokaler i Tärnaby där vi bedriver en expanderande verksamhet. Vi organiserar kurser, publika program, utställningar och mer. Vi samverkar med samiska organisationer, konstnärer och kulturarbetare, vilka också använder våra lokaler och resurser efter egna behov. Vår ljudstudio, slöjdverkstad, mötesrum och kontorsplatser är i flitigt bruk.

Aejlies är skapat AV samer FÖR samer. Aejlies verksamhet handlar om samer och samisk kultur, om kulturarv, historia och nutid, sedda och förmedlade av samer själva. Aejlies koncept har växt fram ur långvariga samiska behov och utvecklas nu under en ny era där urfolkens kunskaper, anspråk och rättigheter alltmer respekteras.

Aejlies fyller många behov i det samiska samhället, i Sápmi och i Sverige och är en institution som har saknats i det samiska och det svenska kulturlandskapet.

Ordet Aejlies är sydsamiska och kan översättas med helig, frisk, eller sund