Kulturella kreativa näringar

Aejlies saemien jarnge – sámien guavdátje – har bedrivit ett projekt med kulturella och kreativa näringar. Huvudman för projektet, som pågick 2020-2022, var Storumans kommun. Projektet har finansierats i samarbete med Saemiedigkie / Sametinget.

Om projektet

Aejlies samiskt centrum organiserar kurser, publika program, utställningar och mer. Vi samverkar med samiska organisationer, konstnärer och kulturarbetare, vilka också använder våra lokaler och resurser efter egna behov. Aejlies skapar möjligheter för det samiska folket att själva utveckla sin egen kultur. 

En sammanhållen insats under projektet har varit något vi kallat för ”skinn- och pälstråden” där flera aktiviteter hängt samman i en kedja. Aktiviteterna har knutit an till samisk traditionell kunskap och överföring av densamma. Fokus har varit att utifrån de olika delarna av renskötselåret och de samiska årstiderna genomföra olika aktiviteter. Exempel på kurser och aktiviteter som genomförts i ”skinn- och pälstråden” har varit materialletardag, avhårning av renskinn, skinnberedningskurs och en skosömnadskurs.

Kurser, aktiviteter och insatser

Inom projektet för kulturella och kreativa näringar har Aejlies genomfört en mängd olika aktiviteter. Det har bland annat hållits kurser, föreläsningar, genomförts dokumentationsinsatser, skapats ett showroom, producerats en bok med samiska slöjdare och kreatörer m.m. 

Aejlies kurser, aktiviteter och insatser inom projektet har syftat till att stärka samiskt företagande, skapande, kulturella och kreativa näringar. Vi har arbetat mycket med att satsa på det lokala där vi både lyft och stärkt lokal kunskap, samiska näringar och det samiska kulturarvet. Aktiviteterna har gett deltagarna en utökad kunskap, inklusive traditionell kunskap, inspiration, utbyte av erfarenheter samt bidragit till ett stärkande av identitet och gemenskap. Vi har utgått från det som Aejlies besökare och lokalsamhälle efterfrågar. Vi har även samlat på oss ytterligare önskemål om fortsatta kurser.

Masterclass med Maria Vinka

Masterclass med designer Maria Vinka

saemiedigkie
storuman_luspie_liggande.jpg
EU_landsbygd eng